Jauniešiem

Jaunieši aktīvi piedalās draudzes dzīvē - iesaistās kalpošanās - dzied, vada svētdienskolas nodarbības, dažādus pasākumus, piedalās draudzes rīkotajās nometnēs.

Draudzi regulāri apmeklē apmēram 15 jauniešu. Jauniešu vakari (jauniešiem sākot no 12 gadu vecuma) notiek sestdienās 18:00.

Draudzes jaunieši arī organizē ebreju dejošanas nodarbības divas reizes nedēļā.