Mazsalacā

Dievkalpojumi: svētdienās plkst.16:00 (izņemot mēneša pirmo svētdienu)
Svētdienskola: notiek svētdienās dievkalpojuma laikā
Draudzes adrese: Rīgas iela 5, Mazsalaca