Šobrīd...

  • Posted on: 20 May 2017
  • By: daniels

Šobrīd draudzi apmeklē ap 130 cilvēku, ir daudz bērnu, jauniešu, darbojas svētdienas skola, notiek lūgšanu, mājas draudžu un citas kalpošanas. 

Atteli_vesture: