Valmieras vasarsvētku draudze "Atklāsme"

Mēs esam Vasarsvētku draudze Valmierā, darbojamies kopš 1991. gada. Organizējam aktivitātes gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Draudzi regulāri apmeklē ap 100 cilvēku.

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst. 11:00 un piektdienās plkst. 18:00

Bībeles studijas: Trešdienās plkst. 18:00

Aizlūgšanas par vajadzībām: Otrdienās plkst. 10:00 un svētdienās plkst. 10:15